0
POŻYCZKA HIPOTECZNA
POŻYCZKA HIPOTECZNA

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa Kozienice udziela pożyczek hipotecznych na następujące cele:

 

a) na cele konsolidacyjne – na spłatę zobowiązań kredytowych w SKOK i/lub innych instytucjach finansowych;

 

b) na cele konsumpcyjne – na sfinansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych.

 

SKOK może udzielić pożyczki hipotecznej w wysokości do 85% wartości nieruchomości.

 

SKOK udziela pożyczek hipotecznych w PLN.

  

Minimalny okres, na jaki może zostać zawarta umowa o pożyczkę hipoteczną (konsumpcyjną, konsolidacyjną) wynosi nie mniej niż 3 lata, a okres maksymalny to 25 lat.

 

Pożyczka hipoteczna w SKOK Kozienice oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży SKOK. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M.

 

W okresie trwania umowy marża SKOK nie ulegnie zmianie.

  

Pożyczka hipoteczna w SKOK Kozienice spłacana jest w ratach równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe).

 

Pożyczka hipoteczna może być objęta karencją w spłacie raty kapitałowo-odsetkowej do 60 dni od daty uruchomienia pożyczki (nie dotyczy maksymalnego okresu kredytowania).

  

W przypadku, kiedy wskazany w umowie pożyczki dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy w SKOK lub w dniu, który w danym miesiącu nie występuje (np. 30 lutego), to termin spłaty przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu.

  

Pożyczka hipoteczna w SKOK Kozienice może zostać w każdym czasie spłacona przed terminem w całości lub części. 

 

SKOK nie pobiera rekompensaty za spłatę pożyczki przed terminem.

 

Pożyczka hipoteczna w SKOK Kozienice może być zabezpieczona nieruchomością będącą własnością osoby trzeciej.

 

Istnieje możliwość łączenia dochodu z dochodami osoby trzeciej.

 

Zapewniamy możliwość ubezpieczenia nieruchomości oraz ubezpieczenia na życie klienta pożyczki hipotecznej. 

 

Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty pożyczki hipotecznej, całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej, całkowitej kwoty do zapłaty przez Pożyczkobiorcę oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

 

Pożyczka hipoteczna (konsumpcyjna, konsolidacyjna): Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo pożyczki hipotecznej wynosi 8,10% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 92 miesiące; całkowita kwota pożyczki hipotecznej (bez kredytowanych kosztów: 95.000,00 PLN; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia): 51,76%; oprocentowanie (zmienne), na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M (1,73% na dzień 17.08.2017r.) oraz marża 4,70% (marża jest stała); ubezpieczenie nieruchomości na kwotę 95.000,00 PLN za cały okres kredytowania (przy założeniu, że Kredytobiorca skorzysta z oferty za pośrednictwem SKOK): 688,00 PLN; koszt ustanowienia hipoteki (opłata sądowa za wpis hipoteki, podatek od ustanowienia hipoteki): 219,00 PLN; całkowity koszt kredytu: 30.107,01 PLN, w tym prowizja: 3.800,00 PLN, opłata przygotowawcza 0,00 PLN, odsetki 25.600,01 PLN; całkowita kwota do zapłaty: 125.107,01 PLN; płatna w 92 równych ratach 4 miesięcznych (bez okresu karencji w spłacie) po 1.310,87 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.08.2017r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Posiadamy 12 lat doświadczenia w sprzedaży kredytów hipotecznych.

 

Pożyczka hipoteczna w SKOK Kozienice to korzystne warunki, szybka procedura i minimum formalności.

  

Odwiedź nasz oddział - lista placówek SKOK Kozienice

 

Wyślij zapytanie

 

Zadzwoń - 48 611 31 14

 

ZAPRASZAMY !!! 

 

 

Informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny w SKOK Kozienice

  mcichowlas, 04-04-2014, odsłon: 8847


 
   
   

 
Copyright © 2014 SKOKKozienice.pl  
 
Projekt i realizacja Arpass M.Grotkowski Sp.k