0
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

W dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016r. poz. 1823).

 

Począwszy od dnia jej wejścia w życie, działalność w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w związku z brakiem wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji, utracił Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki (SAK) oraz Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej.

 

Od tej daty konsumenci wnioski o wszczęcie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów mogą kierować do Rzecznika Finansowego. Bliższych informacji w tym temacie można zasięgnąć na stronie internetowej Rzecznika www.rf.gpv.pl.

 

Zarząd

SKOK Kozienice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mcichowlas, 31-01-2017, odsłon: 2386


 
   
   

 
Copyright © 2014 SKOKKozienice.pl  
 
Projekt i realizacja Arpass M.Grotkowski Sp.k