0
Ubezpieczenia życie i zdrowie

 

Ubezpiecz to, co najcenniejsze – życie i zdrowie Twoje i Twoich bliskich. Zapewnij sobie i rodzinie ochronę i bezpieczeństwo, na wypadek gdy los zgotuje przykre i bolesne niespodzianki.

 

 

OPTIMUM  MAX

 

OPTIMUM MAX to ubezpieczenie na życie dedykowane członkom SKOK, które chroni ubezpieczonego oraz jego rodzinę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Szczegóły:

 • dla wszystkich od 16. do 65. roku życia
 • różne warianty ubezpieczenia dopasowane do oczekiwań i potrzeb
 • bez konieczności wykonywania badań lekarskich
 • w ofercie dostępne są różne warianty ubezpieczenia:
  1. wariant SINGIEL – dla samego ubezpieczonego

  2. wariant SINGIEL BIS – dla ubezpieczonego i jego dzieci

  3. wariant DUO – dla ubezpieczonego i jego współmałżonka

  4. wariant FAMILIA – dla całej rodziny ubezpieczonego

 • szeroki zakres ubezpieczenia, w tym m.in. pobyt w szpitalu w wyniku NNW, urodzenie dziecka, 100 różnych uszczerbków na zdrowiu
 • ochrona przez 24 godziny na dobę na całym świecie
 • stała wysokość składki – nie zależy od Twojego wieku, płci i wykonywanego zawodu
 • szybka i sprawna wypłata świadczeń

 

UBEZPIECZENIE NNW

 

Życie jest pełne zdarzeń. Nie zawsze tych miłych i zależnych od nas. Możemy mieć jednak wpływ na to, jak przygotować się na wypadek niektórych przykrych sytuacji. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Skorzystaj z Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (w skrócie NNW).

 

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

 • trwałe inwalidztwo (MINI) lub uszczerbek na zdrowiu w NNW (MIDI lub MAXI)
 • śmierć ubezpieczonego w NNW
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW w ruchu komunikacyjnym
 • opcje dodatkowe, m.in. z tytułu:
 1. pobytu w szpitalu w wyniku NNW
 2. całkowitej niezdolności do pracy w NNW
 3. amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 4. odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Dlaczego warto?

 • elastyczny zakres ochrony, który można dostosować w zależności od potrzeb
 • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka
 • pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy i opłaceniu składki
 • możliwość dokonania wyboru sposobu płatności składki
 • minimum formalności związanych z zawarciem umowy
 • szeroki zakres ochrony za stosunkowo niską składkę ubezpieczenia

 

POLISA IKS

 

Polisa IKS to specjalna oferta ubezpieczeniowa gwarantująca ochronę w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Szczegóły:

 • ubezpieczenie najbliższych nawet do kwoty 50 000 zł
 • świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia dla uposażonych osób
 • dla każdego członka SKOK, który nie ukończył jeszcze 75. roku życia
 • ochrona od następnego dnia po podpisaniu wniosku – deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia
 • zakres obejmuje śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie całego świata 
   
   

 
Copyright © 2014 SKOKKozienice.pl  
 
Projekt i realizacja Arpass M.Grotkowski Sp.k