0
Ubezpieczenia do pożyczek

  

Ubezpiecz źródło swoich wydatków – Twoje finanse, pożyczki. Pomyśl o odpowiedniej ochronie domowego budżetu w razie problemów ze spłatą wierzytelności.

 

 

TWOJA PROMESA to indywidualne ubezpieczenie ochronne, które gwarantuje przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

 

 • zabezpieczenie przyszłości rodziny i poręczycieli
 • niska, malejąca składka ubezpieczeniowa przez okres spłaty pożyczki

 

SZCZEGÓŁY:

 

 • indywidualne ubezpieczenie ochronne, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego
 • bez badań lekarskich
 • dla pożyczek do 100 000 złotych
 • ochrona przez cały okres spłaty pożyczki
 • składka może być płatna miesięcznie lub jednorazowo.

 

 

TWOJA LINIA to indywidualne ubezpieczenie, która zapewnia przejęcie przez ubezpieczyciela spłaty linii pożyczkowej po śmierci osoby, która z niej korzystała.

 

 • doskonałe i pewne zabezpieczenie przyszłości rodziny
 • w ramach rocznej umowy ubezpieczenia jego koszt ponosisz tylko raz

 

SZCZEGÓŁY:

 

 • ubezpieczenie pokrywa wysokość zadłużenia ubezpieczonego względem SKOK
 • rodzina otrzymuje świadczenie, w wysokości kwoty pozostałej po spłacie zobowiązania wobec SKOK

w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie w kwocie równej limitowi określonemu w umowie o linię pożyczkową na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 

 

 

 

 

 

Ubezpiecz swoją pożyczkę już teraz, skorzystaj z indywidualnego ubezpieczenia NNW TWÓJ WALOR. W trudnej sytuacji spłatę kolejnych rat przejmie na siebie SKOK Ubezpieczenia.

 

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE:

 

 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW
 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie NW
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW (za dodatkową opłatą)

 

DLACZEGO WARTO?

 

 • zabezpieczenie i spokój rodziny Ubezpieczonego oraz poręczycieli
 • wypłata części (a w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki całości) świadczenia osobom uprawnionym
 • brak ankiety medycznej
 • brak karencji  - pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy pożyczki

 

 

 

Nie ryzykuj. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę. Skorzystaj z indywidualnego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy TWOJA POSADA i czuj się bezpiecznie ze SKOK Ubezpieczenia.  Przejmiemy spłatę kolejnych rat na wypadek Twoich problemów finansowych spowodowanych stratą pracy.  

 

 DLACZEGO WARTO?

 

 • suma ubezpieczenia aż do 100 000 zł
 • wypłata odszkodowania w wysokości pełnej raty (kapitał + odsetki)
 • brak karencji  - pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy pożyczki
 • brak konieczności przekazywania Towarzystwu comiesięcznych zaświadczeń o statusie bezrobotnego
 • możliwość kontynuowania ubezpieczenia po wcześniejszej spłacie zadłużenia
 • „wakacje kredytowe” od spłaty nawet kilku rat pożyczki po utracie zatrudnienia

 

 

 

 
 
   
   

 
Copyright © 2014 SKOKKozienice.pl  
 
Projekt i realizacja Arpass M.Grotkowski Sp.k